બેન્ક્વેટ હોલ

0

GHS Road, Hampankatta, Bhavathi, Bunder, Mangaluru, Karnataka 575001, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Navabharath circle, Kodialball, Mangalore, Mangaluru, Karnataka 575003, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

1-262/2-16, Sabarabail, Muddushedde, Vamanjoor, Mangaluru, Karnataka 575028, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Chotamangalore, Near Abbaka Circle, Ullal, Karnataka 575020, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Alangar, Moodbidri, Mangaluru, Karnataka 574227, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Luxury Business Hotel, M.G. ROAD, Tilak Nagar, Boloor, Kodailbail, Mangaluru, Karnataka 575003, India

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, બાથરૂમ

વધુ -8 બતાવો